Peratus keluar mengundi keseluruhan

Jumlah telah mengundi Jumlah pelajar Peratus keluar mengundi
426 470 90.64 %

Peratus keluar mengundi mengikut program

Nama Program Peratus keluar mengundi
EMBEDDED 112.90 %
ROBOTIC 95.51 %
DATA 93.00 %
MICROE 79.79 %
CONTROL 72.34 %

Peratus keluar mengundi mengikut semester

Semester Peratus keluar mengundi
1 0.00 %
2 93.71 %
3 99.21 %
4 100.00 %

ROBOTIC

Semester Peratus keluar mengundi
1 0.00 %
2 94.74 %
3 100.00 %
4 100.00 %

EMBEDDED

Semester Peratus keluar mengundi
1 0.00 %
2 89.47 %
3 102.86 %

MICROE

Semester Peratus keluar mengundi
1 0.00 %
2 100.00 %
3 97.14 %

CONTROL

Semester Peratus keluar mengundi
1 0.00 %
2 86.36 %
3 90.00 %
4 100.00 %

DATA

Semester Peratus keluar mengundi
1 0.00 %
2 97.56 %
3 105.88 %
4 100.00 %